zondag 23 augustus 2009

Bijbelstudies van CJH Theys op www.eindtijdbode.nl


De laatste tijd horen wij regelmatig geluiden dat mensen de naam van Bijbelleraar C.J.H. Theys (of: CJH Theijs) via Google hebben ingetypt om Bijbelstudies van hem te vinden, maar dat dit weinig tot geen DUIDELIJK resultaat gaf.
Daarom nu dit kleine stukje op ons weblog, omdat bovenstaande “kop” (of een gedeelte ervan) straks de tekst bevat waarop men hem – via Google – gemakkelijk kan vinden.
We vermelden gelijk maar even welke Bijbelstudies er op dit moment van hem op onze website –
www.eindtijdbode.nl – staan:
1. Arendsvleugelen
2. Christus in de Tabernakel
3. De natuurlijke mens en de Heilige Geest
4. De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars
5. Leer bidden

Op ons weblog
staat ook nog een “In memoriam” van hem (iets over het leven en werk van deze man Gods) en – in delen – de Bijbelstudie: “Podium en Gemeente”.
In de toekomst hopen wij meerdere studies van hem uit te werken en op onze website (of weblog) te plaatsen.

A. Klein

Bijbelstudies van CJH Theys